• Particuliere beveiliging
  • Winkel beveiliging
  • Beveiliging bedrijf
  • Tijdelijke beveiliging voor in de bouw

Inbraakbeveiliging

De gelegenheid maakt de dief
De meeste inbraken in Nederland -zo'n 80%- worden gepleegd door gelegenheidsinbrekers. Zonder al te veel moeite komen ze bij u binnen en slaan hun slag. Ook al denkt u dat er bij u niets te halen valt, (gelegenheids)inbrekers denken daar vast heel anders over! Om een inbreker te ontmoedigen, zijn er een aantal zaken waarop u moet letten. Zo heeft een inbreker een hekel aan tijdrovende klussen, aan lawaai en natuurlijk aan angst voor ontdekking. 

Een elektronisch inbraaksignaleringssysteem is een goede stap om inbrekers te ontmoedigen. Maar mag desondanks nooit los gezien worden van de bouwkundige beveiliging. Een inbraaksignaleringssysteem signaleert een inbraakpoging weliswaar, maar verhoogt niet de voor een inbraak benodigde tijd. Daarentegen kan een inbraaksignaleringssysteem wel grote invloed uitoefenen op de tijd die een indringer nodig heeft om zijn buit te verzamelen. 

Inbraak detectoren
Belangrijk onderdeel van een elektronisch inbraaksignaleringssysteem zijn de detectoren. De werkwijze van alle detectoren is gelijk; een detector registreert een inbraak bijvoorbeeld door:
 - het openen van een raam of deur
 - het binnentreden van een ruimte
 - het geluid van brekend glas

De registratie wordt omgezet in een elektronische impuls die naar de centrale van het systeem verstuurd wordt. De centrale zet op haar beurt de ontvangen impuls om in een alarmsignaal. Dit signaal kan bestaan uit:
 - een akoestisch of optisch signaal (sirene en flitslicht)
 - een melding bij politie of particuliere alarmcentrale (stil alarm)
 - een combinatie van beide mogelijkheden
Los van de signalering is de preventieve werking van een alarmsysteem uiteraard van grote waarde. 

Beveiligingscentrale
De basis van de centrale bestaat uit een aantal vrij programeerbare groepen en vormt het coördinerende centrum van het alarmsysteem. Om beveiligingstechnische redenen wordt de centrale altijd in een beveiligde ruimte (meterkast) geplaatst. De afwijking die de detector signaleert, wordt direct naar de centrale gemeld. Deze verwerkt de informatie door middel van het omschreven akoestische, optische of stil alarm. Doormelding van stil alarm vindt plaats via het openbare telefoonnet. De centrale gaat uit van het 'download-principe'. De geïntegreerde kiezer en microprocessor gestuurde centrale bediendelen dragen zorg voor een geavanceerd gebruikersprincipe. De software is zodanig ontwikkeld dat de parameters en functies zowel op lokatie als vanaf de centrale computer bij Eclectic Security gewijzigd kunnen worden. 

LCD bedieningspaneel
Het code bedieningspaneel wordt doorgaans bij de entree geplaatst. Dit LCD bediendeel geeft alle handelingen en bijzonderheden aan. Door het intoetsen van een 4-cijferige code kan het systeem eenvoudig in- en uitgeschakeld worden. Het is ook mogelijk dat de code door een daartoe geautoriseerde persoon wordt gewijzigd. 

Passief infrarood detector
Een passief infrarood detector (PIR) ontvangt uitsluitend signalen. Bij passief infrarood detectie is de indringer de zender en de PIR de ontvanger. De PIR detecteert beweging doordat het werkingsgebied in zones is verdeeld. Een object dat in twee of meer zones wordt gedetecteerd veroorzaakt een alarm. 

Radar/passief infrarood detector 
Deze detector wordt ingezet in ruimten waar de beveiligingsomstandigheden storingsgevoeliger zijn of waar een hoger beveiligingsniveau moet worden bereikt. Deze detector is buitengewoon betrouwbaar doordat er slechts alarm in werking treedt nadat zowel beweging als temperatuurwisseling gedetecteerd zijn. Vals alarm, veroorzaakt door 'heaters' of tocht is derhalve praktisch uitgesloten. 

Flexguard (ruitbreuk) detector
Mochten er huisdieren aanwezig zijn dan kunnen deze detectoren voor een passende beveiliging zorgen. De flex is gevoelig voor infrasone frequenties (lager dan het hoorbare audio gebied). Deze drukgolf ontstaat net voordat een glasvlak breekt. De audiotechnologie wordt pas ingeschakeld nadat de flex detecteert. Beide technologieën dienen te worden geactiveerd om een alarm te genereren; een nodeloos alarm is derhalve praktisch uitgesloten. Het maximale bereik van dit systeem is 9 meter radius en zal in een beveiligde ruimte in combinatie met magneetcontacten moeten worden ingezet. 

Magneetcontact
De contacten worden, voor zover mogelijk, geheel (dus onzichtbaar) in ramen en deuren weggewerkt. Als een raam of deur wordt geopend, ontstaat een alarm. Bijkomend voordeel is dat bij inschakeling van het alarm de gebruiker via het bediendeel geattendeerd wordt op eventueel openstaande ramen of deuren.

Eclectic Security B.V.
KvK Haaglanden: 141146

Vestiging Den Haag:
Bachmanstraat 10
2596 JC Den Haag

Telefoon: (070) 360 77 48
Vestiging Zoetermeer:
Industrieweg 3 U
2712 LA Zoetermeer

Telefoon: (079) 342 76 74
info@eclecticsecurity.nl