• Particuliere beveiliging
  • Winkel beveiliging
  • Beveiliging bedrijf
  • Tijdelijke beveiliging voor in de bouw

Brandmelding

Vroegtijdige brandsignalering kan levens redden
Het installeren van een brandmeldinstallatie in een woning heeft tot doel een beginnende brand in een zodanig vroeg stadium te signaleren, dat het bestrijden ervan tijdig kan plaatsvinden en maatregelen kunnen worden getroffen om mens, dier en inventaris veilig te stellen. Bij tijdig ingrijpen kunnen ongevallen en/of schade ten gevolge van een brand immers worden beperkt of zelfs voorkomen. Het zal duidelijk zijn dat het nut van een brandmeldinstallatie onlosmakelijk is verbonden met de acties die erop volgen en de tijd die resteert na de brandmelding om deze acties met een redelijke kans op succes uit te voeren. 

Brand/rookmelddetector
Daarbij speelt zowel de betrouwbaarheid van het ontdekken van een beginnende brand en het oproepen van de acties een belangrijke rol. Een belangrijk aspect hierbij is de noodzaak van het automatisch doormelden van de brandmelding aan hulpdiensten zoals particuliere alarmcentrales en/of de brandweer. Door een rookmelder te koppelen aan uw inbraakbeveiligingssysteem, bent u ervan verzekerd dat de meldkamer bij een beginnende brand direct op de hoogte wordt gesteld. Bovendien kunnen akoestische alarmsignalen u bij een brand tijdens uw slaap tijdig wekken zodat u zichzelf en uw huisgenoten in veiligheid kunt brengen.

Eclectic Security B.V.
KvK Haaglanden: 141146

Vestiging Den Haag:
Bachmanstraat 10
2596 JC Den Haag

Telefoon: (070) 360 77 48
Vestiging Zoetermeer:
Industrieweg 3 U
2712 LA Zoetermeer

Telefoon: (079) 342 76 74
info@eclecticsecurity.nl