• Particuliere beveiliging
  • Winkel beveiliging
  • Beveiliging bedrijf
  • Tijdelijke beveiliging voor in de bouw

Meer weten over beveiliging

Eclectic Security, daar kunt u op rekenen
Behoudens ondeskundig gebruik wordt op alle onderdelen van onze beveiligingssystemen een garantie gegeven van 12 maanden na oplevering. Wij adviseren het alarmsysteem minimaal eenmaal per jaar te laten controleren. Het correct functioneren van het systeem wordt hiermee geoptimaliseerd. Eclectic Security beschikt over volledig uitgeruste servicewagens, die 7 dagen per week, 24 uur per dag inzetbaar zijn. 

De zekerheid van een erkend BORG-bedrijf
Samenwerken met Eclectic Security betekent samenwerken met een erkend BORG-bedrijf. Deze erkenning is verzorgd door de onafhankelijke organisatie Dass Certificatie uit Nieuwegein. 

erkend borg bedrijf

Levering conform NCP-eisen

Indien gewenst leveren wij het beveiligingscertificaat conform de risicoklasse-indeling dat voldoet aan product- en installatie-eisen die het Nationaal Centrum voor Preventie daaraan stelt. Wij verzoeken u dit vooraf kenbaar te maken zodat een afdoende beveiligingsplan kan worden gemaakt.

Maximale zekerheid, dag en nacht
Bij een goed beveiligingsplan hoort natuurlijk de aanmelding bij een, door het Ministerie van Justitie goedgekeurde, alarmcentrale. Eclectic Security maakt naar volle tevredenheid gebruik van de alarmcentrales van EuroPAC. De belangrijkste taak van de alarmcentrale is het afhandelen van uw alarmmeldingen. De alarmcentrale is dan ook uitgerust met uiterst moderne computer- en telecommunicatieapparatuur. Zo bent u altijd verzekerd van maximale efficiĆ«ntie en betrouwbaarheid als het gaat om alarmopvolging. Zeven dagen per week, 365 dagen per jaar en 24 uur per dag. Maar het meldkamersysteem controleert eveneens automatisch of uw installatie op van tevoren afgesproken tijden in- of uitgeschakeld wordt. 

Slagvaardige alarmopvolging
Is er een alarmmelding dan is het natuurlijk zaak snel en adequaat te handelen. De centrale meldkamer schakelt in zo'n geval dan ook onmiddellijk de lokale beveiligings-unit in om poolshoogte te gaan nemen. Ter plaatse wordt de situatie geƫvalueerd en afhankelijk van de ernst van de situatie wordt vervolgactie ondernomen. Dat kan het resetten van het alarm zijn of, in noodgevallen, het waarschuwen van de politie. Bovendien kan het herstel van eventuele schade direct verzorgd worden. Wat er ook gebeurt, u ontvangt in alle gevallen een uitgebreid verslag van de situatie en de ondernomen vervolgacties.

Leveringsvoorwaarden
Op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn van toepassing onze Algemene Verkoop, Levering- en Betalingsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te ?s-Gravenhage onder nummer 2544.

Eclectic Security B.V.
KvK Haaglanden: 141146

Vestiging Den Haag:
Bachmanstraat 10
2596 JC Den Haag

Telefoon: (070) 360 77 48
Vestiging Zoetermeer:
Industrieweg 3 U
2712 LA Zoetermeer

Telefoon: (079) 342 76 74
info@eclecticsecurity.nl