• Particuliere beveiliging
  • Winkel beveiliging
  • Beveiliging bedrijf
  • Tijdelijke beveiliging voor in de bouw

Camerasystemen

Oog op veiligheid
Het ontwerpen van een doelgericht video-observatiesysteem en het op de juiste manier installeren ervan is specialistenwerk. Eclectic Security staat u hierbij graag terzijde. Zeker gezien de snelle huidige technologische ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, is een gedegen advies onontbeerlijk. Naast een controlerende werking van camera's in uw bedrijf of op uw bedrijfsterrein gaat er ook een preventief effect van uit van deze beveiligingsmaatregel. Natuurlijk kunnen camera's ook heel discreet geplaatst worden.

Het is natuurlijk niet zinnig alle opgenomen beelden op een of meerdere monitoren zichtbaar te maken. Een videoswitch of matrix kan daarom de camerabeelden via een beperkt aantal monitoren tonen. Door deze videomatrix te koppelen aan andere systemen, bijvoorbeeld het inbraaksignaleringssysteem of het toegangscontrolesysteem, worden alle automatisch geselecteerde beelden weergegeven. Middels een digitale recorder kunnen de opgenomen beelden worden geregistreerd. Zo kan op een later tijdstip indien nodig, identificatie plaatsvinden.

Ook is het mogelijk om, op afstand, via het web beelden rechtstreeks te bekijken dan wel terug te kijken.

Eclectic Security B.V.
KvK Haaglanden: 141146

Vestiging Den Haag:
Bachmanstraat 10
2596 JC Den Haag

Telefoon: (070) 360 77 48
Vestiging Zoetermeer:
Industrieweg 3 U
2712 LA Zoetermeer

Telefoon: (079) 342 76 74
info@eclecticsecurity.nl